Získejte zpětný odkaz zdarma - Váš článek zde zdarma!

Jak si požádat o podpůrný program nová zelená úsporám

Kvůli strmě stoupajícím cenám za energie lidi zajímá, jak by se dalo ušetřit a ještě se chovat šetrně k životnímu prostředí. A tak můžeme vyměnit dodejce plynu či elektřiny. Jaký dodejce je pro vás nejvýhodnější, si můžete snadno vypočítat s kalkulačkou úspor, jež je na stránkách IQenergy.cz. První proinvestovaná částka se ve vaší peněžence odrazí na úsporách až v budoucnu. Internetovou prodejnu s praktickým zbožím a odborné poradenství je také dostupné na internetových stránkách. Zdarma poskytujeme rady i telefonicky, nebo se nás můžete zeptat s pomocí kontaktního formuláře. Program nová zelená úsporám je nejčastěji zodpovídaným tématem.

Všichni zájemci o program nová zelená úsporám naleznou na webu souhrn podmínek. O dotaci je možné si požádat kdykoliv, žádosti se přibírají do konce roku 2021. Finance budou pro žadatele uvolňovány postupně v souvislosti s výnosem z prodeje emisních povolenek. Dotační program nová zelená úsporám směřuje ke snižování energeticko-ekonomické náročnosti stávajících rodinných domů, financuje výstavbu nízkoenergetických rodinných domů a hospodárné využití energetických zdrojů, kam například patří výměny zdrojů tepla za tepelné zdroje šetrné k životnímu prostředí. Na IQenergy.cz si lze prohlédnout tabulku se seznamem vyměnitelných tepelných zdrojů.

Jsou poskytovány rovněž podpůrné státní dotace na stavby fotovoltaických elektráren, kdy žadatelé můžou na jeden dům získat podporu až 100 tisíc Kč. Využívaná metoda fotovoltaika je přeměnou slunečního záření na elektřinu s využitím fotoelektrického jevu na polovodičových diodách v panelech. Úsporný a současně efektivní postup výroby elektřiny – fotovoltaika – je stále oblíbenější. A tak zbudování fotovoltaické elektrárny poskytne všem vlastníkům individuální energetickou soběstačnost, k tomu se zmenší celkové náklady na elektřinu domácnosti.


Filed under: Finance — Štítky:, — registracePR @ Prosinec 10, 2015 12:26 pm

Factoring – Spolehlivý prostředek k zálohovému financování pohledávek před splatností

Factoring je dopředu sjednaný odkup krátkodobých pohledávek, obyčejně se splatností do 180 dní, firmou zaměřenou na factoring. Dodavatelé služeb nebo zboží na tuto společnost postupují pohledávky vzniklé při fakturovaném prodeji. Faktoringová společnost se stává věřitelem a přebírá od dodavatele veškerá rizika a většinou vám vyplatí část hodnoty takto postoupených pohledávek.

Co vám vlastně factoring přinese?

Factoring vám umožňuje pružnější jednání s odběrateli, neboť jim nabídnete vyžadovanou dobu splatnosti, až 270 dní, a získáte tím i konkurenční výhody. Sami si můžete vybrat dobu upomínání pohledávek po splatnosti, popřípadě si lze sjednat pojištění rizika odběratelů. Navíc jste připraveni na sezonní výky ve výdajích a příjmech.

K čemu konkrétně je určen regresní factoring?

Regresní factoring představuje zálohové financování pohledávek před splatností factoringovou společností. Splatnost faktur pak mohou představovat 2 týdny až 180 dnů. Financování je poskytováno od doby, než je pohledávka uhrazena odběratelem faktorovi, a to nejpozději do konce tzv. regresní lhůty. Regresní factoring se pak využívá zejména pro svou nízkou cenu srovnatelnou s bankovním úvěrem.

Kreditní riziko a jeho definice

Při bezregresním  faktoringu  faktoringová společnost převezme riziko za postoupené pohledávky, toto kreditní riziko se převádí na konkrétní specializovanou pojišťovnu, a jedná se tak o factoring s pojištěním. Bezregresním factoringem je možné financovat lhůty splatnosti u vašich důležitých odběratelů, kde by případné neuhrazení pohledávky ohrozilo dodavatele. Bezregresního  faktoringu  je hojně využíváno rovněž v případě dodávek dosud neprověřeným odběratelům, či za hranice země.


Filed under: Finance — Štítky:, , , — registracePR @ Duben 28, 2015 4:51 pm

Factoring jako spolehlivý prostředek k zálohovému financování pohledávek před splatností

Factoring je předem ujednaný odkup krátkodobých pohledávek, povětšinou se splatností do 180 dní, společností specializující se na factoring. Dodavatelé zboží či případně služeb na tuto firmu postupují pohledávky vzniklé při prodeji na fakturu. Firma zabývající se factoringem je tak věřitelem a přebírá od dodavatele všechna rizika a běžně je vám vyplacena část hodnoty takto postoupených pohledávek.

Jaké výhody vaší společnosti factoring přinese?

Díky  faktoringu  je jednání s odběrateli pružnější, neboť jim nabídnete vyžadovanou dobu splatnosti, až 270 dnů, a získáte tím konkurenční výhody. Sami si pak rovněž můžete zvolit dobu upomínání pohledávek po splatnosti, popřípadě si lze sjednat pojištění rizika odběratelů. Jste zároveň připraveni na sezonní výkyvy v příjmech a výdajích.

K čemu slouží regresní factoring?

Regresní factoring představuje zálohové financování pohledávek před splatností factoringovou firmou. Splatnost faktur je pak 14 dnů či až 180 dnů. Financování je poskytováno od doby, než odběratel pohledávku uhradí faktorovi, a to nejpozději do konce tzv. regresní lhůty. Právě regresní factoring se pak hojně využívá zejména kvůli své nízké ceně srovnatelné třeba s bankovním úvěrem.

Kreditní riziko, bezregresní factoring a factoring s pojištěním

Při bezregresním  faktoringu  faktoringová firma přebírá riziko za postoupené pohledávky, toto kreditní riziko je pak převedeno na určitou specializovanou pojišťovnu, a právě z toho důvodu se mu také říká factoring s pojištěním. S bezregresním factoringem můžete financovat lhůty splatnosti u vašich důležitých odběratelů, kde by případné neuhrazení pohledávky ohrozilo dodavatele. Bezregresního  faktoringu  je využíváno také při dodávkách neprověřeným odběratelům, nebo třeba do zahraničí.


Filed under: Finance — Štítky:, , , — registracePR @ 4:50 pm
Older Posts »